Kryteria brane pod uwagę przy wyborze KLASY ROKU:
  1. Udział w całorocznych akcjach, konkursach.
  2. Przygotowanie Dni Samorządności klasy
Udział klas i zaangażowanie w poszczególne konkursy i przedsięwzięcia jest punktowany w skali 1 do 3 pkt.
Akcje, konkursy trwające przez cały rok szkolny, np. zbiórki, dni samorządności klas – zostaną podsumowane na początku czerwca 2018 r.

 

Punktacja:

 

Miejsce I – 3 p.
Miejsce II – 2 p.
Miejsce III – 1 p.
Reklamy